Nieuws en Agenda 2019/2020
De vorm van de cursus gaat per april 2020 veranderen.
Huidige cursisten zullen op de hoogte worden gebracht per e-mail en/of brief.

Zomer- en winterstop voor alle cursussen
In de maanden december, juli en augustus vinden er geen cursus-bijeenkomsten plaats.